CONVOCATÒRIA DE PLACES PER AL CONSELL ASSESSOR DE L’ESTRUCTURA DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA

La Resolució de 23 de maig de 2017, per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7382 – 1.6.2017) preveu l’establiment d’un Consell assessor de l’Estructura integrat per un mínim de 10 i un màxim de 20 membres seleccionats per la Junta, amb convocatòria pública prèvia.

La resolució també estableix que entre els membres del consell assessor hi haurà d’haver representants d’entitats de defensa dels drets humans amb seu a Catalunya, membres de representants de col·legis professionals i entitats socials, persones especialistes en l’àmbit dels drets humans del món acadèmic i altres persones nacionals o internacionals expertes en l’àmbit dels drets humans.

Al mes de juliol de 2017 es va fer la convocatòria pública pel primer consell assessor de l’Estructura, que es va constituir el 17 d’octubre de 2017 i el mandat del qual s’ha extingit l’octubre de 2019. 

Al mes de desembre de 2019 s’ha presentat al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya el primer Pla de Drets Humans de Catalunya, la supervisió i avaluació del compliment del qual correspon a l’Estructura de Drets Humans de Catalunya.

S’obre una convocatòria per cobrir les places del Consell assessor de l’EDHC en els següents termes:

1. Convocatòria

Podran concórrer a la convocatòria les entitats i persones a què fa referència la resolució de 23 de maig de 2017 per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya.

Les entitats candidates hauran d’estar inscrites en el registre d’entitats i presentar una carta motivada, així com la darrera memòria d’activitats. Pel què fa a les persones individuals, hauran de presentar una carta motivada i currículum vitae.

Les sol·licituds i documentació s’haurà de presentar a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya per via postal o presencial (Passeig Lluís Companys 7, Barcelona) o per via electrònica (estructura@estructuradh.cat).  

El termini de presentació de candidatures estarà obert entre el dia de publicació d’aquesta convocatòria i el 13 de febrer de 2020.

2. Forma i criteris de decisió

La Junta haurà d’escollir un màxim de 20 membres del consell assessor de manera que la composició de l’òrgan sigui paritària i tingui en compte l’equilibri territorial i la representació de les minories i els col·lectius vulnerables.

Entre les entitats i col·legis professionals es donarà preferència a les de major base social, trajectòria, així com les de segon nivell.

Entre les persones expertes i acadèmiques es valorarà la trajectòria investigadora i activista.

La llista de persones i entitats seleccionades es farà pública al web del Síndic de Greuges i de l’IDHC. En cas que no es designi un mínim de 10 membres del consell assessor, s’obrirà una segona convocatòria en un termini no superior a tres mesos.

3. Funcions i funcionament

És funció del consell assessor de l’EDHC debatre els projectes d’informe de l’EDHC, que no es poden adoptar fins que n’hagi estat informat el consell assessor.  

També correspon al consell assessor donar suport a la Junta de l’EDHC en l’elaboració d’indicadors de seguiment del Pla de Drets Humans i en l’avaluació i supervisió del seu compliment.

El consell assessor de l’EDHC s’ha de reunir com a mínim tres cops l’any i les seves decisions es prenen per majoria.

La Junta pot constituir grups de treball sobre temes monogràfics integrats per membres de la Junta i del consell assessor, i també, si escau, d’altres experts o entitats especialitzades.

Barcelona, 10 de gener de 2020

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s