Anna Palacios

Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, té el Màster en Acció Solidària Internacional d’Europa per la Universitat Carlos III i el Màster Europeu en Drets Humans i Democratització per l’European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization. Ha fet diversos cursos d’especialització sobre dret penal internacional, protecció de víctimes de conflictes armats (Universitat Oberta de Catalunya) i altres temàtiques en l’àmbit dels drets humans.

Entre el 2005 i el 2015 va treballar a l’Orient Mitjà, el Magrib i l’Àfrica Subsahariana en organitzacions no governamentals i amb les Nacions Unides en projectes de drets humans, construcció de pau i prevenció de conflictes.

Des del 2016, és la directora de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).

Esther Giménez-Salinas i Colomer

Montserrat Tafalla

Jaume Saura