David Bondia

 

Doctor en Dret i professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat de Barcelona. Exerceix com a professor convidat a diferents universitats d’Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica.

Les seves principals línies d’investigació són la protecció internacional dels drets humans, la jurisdicció penal internacional i els mecanismes nacionals i de proximitat de garantia dels drets humans. En aquest àmbit destaca la seva participació en la redacció de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i altres treballs d’assessorament a defensories municipals.

És membre del Patronat de la Fundació Solidaritat UB, vocal del Consell Català de Foment de la Pau i membre del Consell Assessor del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura.

Rafael Ribó

Jaume Saura

Montserrat Tafalla