El Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya debat el document de treball del Pla de Drets humans

Aquest  divendres 25 d’octubre ha tingut lloc a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya la darrera reunió de l’actual Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya. Gairebé la totalitat de representants de les entitats membres i també les personalitats que l’integren a títol personal hi han assistit.

En el marc de la trobada s’han abordat les aportacions dels membres del Consell al Pla de drets amb vista a la fase final d’elaboració. Per a la compilació, s’han tingut en compte les consideracions que les persones han pogut formular a través de diverses àgores, de caràcter general i temàtiques, que han tingut lloc durant sis mesos per diversos punts del territori, i també de forma virtual. El Pla inclourà els objectius que s’hagin fixat per a Catalunya en matèria de drets i en els pròxims mesos es lliurarà al Govern i al Parlament de Catalunya perquè l’implementin.

El període previst per a la durada del mandat dels membres del Consell Assessor és de dos anys. Atès que s’ha exhaurit, en el si de la reunió es va acordar preparar una nova convocatòria per escollir-ne els nous membres. Aquest nou Consell coneixerà el seguiment de la materialització del Pla de drets amb les mesures polítiques corresponents. El síndic i el president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya va aprofitar la reunió per agrair al membres del Consell Assessors la seva dedicació i les aportacions a l’Estructura.